Select Page

Stypendia Naukowe Wydziału „Artes Liberales” UW (z funduszów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Szanowni Państwo,

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) z przyjemnością  informujemy, że od dnia 1 października 2019 r. wznawiamy program stypendialny. Stypendia przeznaczone są dla młodych, zdolnych osób z krajów Europy Wschodniej (spoza Unii Europejskiej), w szczególności Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz innych krajów z listy krajów-biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, związanych z instytucją edukacyjną u siebie w kraju, aktywnych w szeroko rozumianych dyscyplinach humanistycznych i/lub społecznych.

Zapraszamy osoby, zwłaszcza ze studiów doktoranckich (aspirantura) habilitacyjnych (doktorantura) oraz magisterskich (czwarty albo piąty rok studiów na uczelniach, gdzie nie obowiązuje podział na licencjat i studia magisterskie. Znajomość języka polskiego nie jest obowiązkowa w przypadku stażów krótkich, jednak powinna być na poziomie pozwalającym  prowadzenie prac badawczych na terenie Polski.

Wspiera się także dyscypliny rzadkie i/lub niszowe przed r. 1990, ze szczególną uwagą nakierunkowaną na projekty badawcze o charakterze interdyscyplinarnym. Przy opiniowaniu brana jest także pod uwagę możliwość zapewnienia przez Wydział „Artes Liberales” monitoringu stażu.

Informujemy, że stypendysta w trakcie  trwania stażu naukowego zobowiązany jest do przebywania na terenie Polski.

Stypendia są przyznawane w trybie otwartego konkursu na okres od 1-ego do maksymalnie 12-tu miesięcy z preferencją dla tych projektów badawczych, które wymagają pobytu dłuższego niż jednomiesięczny.

Liczba przyznanych miesięcy stypendialnych zależy od specyfiki zadania badawczego. Wnioski o przyznanie stypendiów są rozpatrywane przez powołaną przez dziekana Wydziału „Artes Liberales” komisję konkursową.

Wysokość stypendium wynosi 1 600,00 zł miesięcznie.

Stypendium jest wypłacane na rachunek bankowy stypendysty, prowadzony w banku w Polsce, w ratach miesięcznych do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie umowy pomiędzy Wydziałem „Artes Liberales” a Stypendystą.

Stypendium wypłacane jest wyłącznie osobom przebywającym na terytorium RP, niewykonującym pracy zarobkowej i/lub niekorzystającym z innego stypendium na polskiej uczelni.

Terminy zgłoszeń w roku 2020

Ostateczne terminy zgłoszenia
31 stycznia 2020
30 kwietnia 2020
31 sierpnia 2020

Poniżej znajdują się wzory dokumentów w wersji: polskiej, angielskiej, białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.

Ważne informacje dodatkowe

  • Wyżej wymienione wzory dokumentów prosimy wypełnić i przesłać na adres: stypendia-wal@al.uw.edu.pl.
  • Do wniosku prosimy dołączyć CV oraz podać adres do korespondencji i numer telefonu.
  • We wniosku prosimy o precyzyjne zaznaczenie postulowanego terminu stażu. Pisownia imienia i nazwiska we wszystkich dokumentach powinna odpowiadać pisowni paszportowej w alfabecie łacińskim.

Wyniki

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content