Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do aplikowania na staż na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego w okresie listopad 2021 –– luty 2022.
Staże mogą trwać od jednego do kilku miesięcy i powinny odbywać się w Warszawie.
Temat projektu musi być związany z tematyką badań realizowanych na Wydziale.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2021 r.
Wysokość stypendium wynosi 1.600,00 zł miesięcznie.
Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy Stypendysty otwarty w banku w Polsce, w ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydziałem „Artes Liberales” a Stypendystą.
Stypendium przysługuje wyłącznie osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykonują pracy zarobkowej i/lub nie otrzymują innego stypendium na polskiej uczelni.
Poniżej znajdą Państwo wzory dokumentów w języku polskim, angielskim, białoruskim, rosyjskim i ukraińskim.

 

Шаноўныя калегі,
Сардэчна запрашаем прыняць удзел у конкрусе на стажыроўкі на факультэце “Artes Liberales” Варшаўскага ўніверсітэта з лістапада 2021 па люты 2022. Навуковыя стыпендыі выплачваюцца са стродкаў Польскага нацыянальнага агенцтва па акадэмічным абмене (NAWA).
Стажыроўкі могуць доўжыцца ад аднаго месяца да некалькіх і павінны праходзіць у Варшаве.
Тэма праекта павінна быць звязана з тэматыкай даследаванняў, якія праводзяцца на факультэце.
Тэрмін падачы заявак — да 14 кастрычніка 2021.
Памер стыпендыі складае 1600,00 злотых у месяц.
Стыпендыя выплачваецца на банкаўскі рахунак Стыпендыята, які знаходзіцца ў банку ў Польшчы, штомесячнымі выплатамі да 10 чысла кожнага месяца на падставе пагаднення паміж факультэтам “Artes Liberales” і Стыпендыятам.
Стыпендыя выплачваецца толькі асобам, якія прабываюць на тэрыторыі Рэспублікі Польшча, не выконваюць прыбытковую працу і/або не карыстаюцца іншай стыпендыяй у польскім вну.
Ніжэй прадстаўлены шаблоны дакументаў у наступных версіях: польскай, англійскай, беларускай, рускай і ўкраінскай.

 

Шановні Колеги,
Сердечно запрошуємо Вас подавати заяви на стажування на факультеті Артес Лібералес Варшавського Університету, яке триватиме з листопада 2021 р. до лютого 2022 р.
Стажування може тривати від одного до трьох місяців і повинно відбуватися у Варшаві.
Тема проекту мусить бути згдна з тематикою досліджень, які проводяться на факультеті.
Термін надсилання заяв –– до 14 жовтня 2021 року.
Стипендія становить 1.600,00 зл. на місяць.
Стипендія виплачується на банківський рахунок Стипендіата, відкритий у банку в Польщі, в частинах відповідно до кількості місяців до 10 дня кожного місяця в рамках угоди між факультетом Артес Лібералес і Стипендіатом.
Стипендія виплачується виключно особам, які перебувають на території Польщі, не виконують прибуткової роботи та не отримують іншої стипендії у польському ВНЗ.
Нижче подані зразки документів в польському, англійському, білоруському, російському та українському варіантах.

 

Дорогие коллеги,
Сердечно приглашаем принять участие в конкурсе на стажировку на факультете “Artes Liberales” Варшавского университета в период ноябрь 2021 –– февраль 2022.
Стажировки могут длиться от месяца до нескольких месяцев и должны проходить в Варшаве.
Тема проекта должна быть связана с тематикой исследований, которые проводятся на факультете.
Термин подачи заявок –– до 14 октября 2021.
Размер стипендии составляет 1 600,00 злотых в месяц.
Стипендия выплачивается на банковский счет Стипендиата, открытый в одном из банков Польши, ежемесячными платежами до 10 числа каждого месяца на основании договора между факультетом “Artes Liberales” и Стипендиатом.
Стипендия выплачивается только лицам, пребывающим на территории Республики Польша, не занимающимся оплачиваемой трудовой деятельностью и/или не получающим другую стипендию в польском вузе.
Ниже приведены образцы документов на польском, английском, белорусском, русском и украинском языках.

Ważne informacje dodatkowe

  • Wyżej wymienione wzory dokumentów prosimy wypełnić i przesłać na adres: stypendia-wal@al.uw.edu.pl.
  • Do wniosku prosimy dołączyć CV oraz podać adres do korespondencji i numer telefonu.
  • We wniosku prosimy o precyzyjne zaznaczenie postulowanego terminu stażu. Pisownia imienia i nazwiska we wszystkich dokumentach powinna odpowiadać pisowni paszportowej w alfabecie łacińskim.