Select Page

Biogram

Kariera naukowa

2017: Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, uzyskanie habilitacji w dziedzinie nauk humanistyczynych w dyscyplinie literaturoznawstwa. Tytuł osiągnięcia naukowego: cykl publikacji powiązanych tematycznie pt. „Przejścia między kulturą humanistyczną i naukową w literaturze włoskiej XX i XXI wieku”.

2011: Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, uzyskanie tytułu doktora nauk humanistyczynych w zakresie literaturoznastwa (z wyróżnieniem). Tytuł rozprawy doktorskiej: „Trzy spojrzenia na problem szaleństwa. Literackie obrazy szaleństwa w dziełach Mario Tobino, Aldy Merini i Carmelo Samonà”.

2006: Università degli Studi di Siena, Włochy, uzyskanie tytułu magistra „Master” pierwszego stopnia w zakresie „Sztuki Pisania”

2003: Uniwersytet Warszawski, Instytut Obserwatorium Astronomiczne, uzyskanie tytułu doktora nauk fizycznych w zakresie Astronomii. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Chaos and Noise in the Solar Wind Flow”.

1994: Università degli Studi de L’Aquila, Włochy, Wydział Fizyki, uzyskanie tytułu magistra fizyki

Z racji ścisłego wykształcenia, które poprzedziło moje studia nad literaturą, oraz będąc głęboko zainteresowany sposobami rozwoju kultury na pograniczu dziedzin, jako główny przedmiot swoich badań obrałem związki literatury i nauk ścisłych, jak również literatury, psychiatrii i duchowości w ramach dialogu między „dwiema kulturami” (w odwołaniu do określenia Charlesa Snowa) w literaturze włoskiej XX i XXI wieku. W swoich badaniach skupiam się zatem na twórczości pisarzy, którzy dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniom sytuują się na pograniczu kultur oraz rozmaitych sposobów poznawania świata i opowiadania o nim, wedle założeń wyrażonych przez Italo Calvino w wykładzie amerykańskim o wielorakości („literatura podjęła wyzwanie i stara się pomieścić w złożonej, wielorakiej wizji świata rozmaite dziedziny wiedzy i różnorodne kody”). Kolejny obszar moich badań dotyczy przekładu literackiego. W szczególności zajmowałem się poezją Jana Twardowskiego – miedzy innymi opracowałem i przełożyłem na język włoski zbiór jego wierszy Sullo Spillo. Versi scelti.

Prowadzone zajęcia:

 • seminarium dyplomowe poświęcone relacji między nauką, duchowością i literaturą w włoskiej literaturze współczesnej;
 • konwersatorium włoskie na temat relacji między szaleństwem i literaturą;
 • konwersatorium włoskie: warsztaty pisarskie w języku włoskim;
 • Lektura Tekstu Artystycznego (LTA);
 • język włoski na poziomie zaawansowanym.

Zainteresowania naukowe:
Współczesna literatura włoska, literatura a nauki ścisłe, literatura a szaleństwo, pisanie a terapia, „creative writing”, tłumaczenie literackie

Realizowane w przeszłości i obecnie granty i projekty:
Dotychczas kierowałem projektem badawczym „Sonata 4”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt miał na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego i nosił tytuł: Literatura i nauki ścisłe: dialog dwóch kultur ponad metaforami we współczesnej literaturze włoskiej (UMO-2012/07/D/HS2/03673). Projekt zakończył się w październiku 2016 roku trzema publikacjami książkowymi oraz kilkunastoma artykułami i rozdziałami w opracowaniach zbiorowych.

Use the Word to HTML converter to avoid dirty code and messy markup when publishing documents online.

Nagrody:

  • 2001: Nagroda „Międzynarodowego Konkursu Poezji Orient-Express”, sekcja młodzieżowa “Guglielmo Maio”, Lanciano, Włochy
  • 2000: Nagroda Dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN za prace dotyczące określenia entropii w przepływie wiatru słonecznego, Warszawa

Publikacje

Monografie:

 • Nel varco tra le due culture. Letteratura e scienza in Italia, Bulzoni, Rzym, 2016
 • Le due culture. Due approcci oltre la dicotomia, (z Klausem Colanero) Aracne, Rzym, 2016
 • Circoscrivere la follia: Mario Tobino, Alda Merini, Carmelo Samonà, Sub Lupa, Warszawa, 2013

Redakcje naukowe:

 • La scienza nella letteratura italiana, Aracne, Mediolan, 2016
 • Sullo Spillo. Versi scelti. Jan Twardowski (wybór tekstów, redakcja, przekład), Ancora, Mediolan, 2012
 • L’Italia e l’Europa centro-orientale – gli ultimi cento anni, Semper, Warszawa, 2009
 • L’Europa delle nazioni e delle nazionalità – idee e ideologie ottocentesche in Italia e nell’Europa centrale e orientale, Semper, Warszawa, 2009
 • Italiani e italianismo in Europa centrale e orientale, sec. XV-XVIII (z Barbarą Rojek), Semper, Warszawa, 2008

Artykuły i rozdziały w opracowaniach zbiorowych:

 • Perché si scrive. Perché scrivete? Levi e Calvino: la scienza come motivazione e orizzonte linguistico, Perchè scrivere? Motivazioni, scelte, risultati (red. Francesco Bianco and Jirí Špicka), Cesati, Rzym, w druku
 • Due inferni concentrazionari: Dante in Primo Levi e Alda Merini, Il Dante dei moderni. La Commedia dall’Ottocento ad oggi (red. Joanna Szymanowska, Izabela Napiórkowska, Alessandro Baldacci, Andrea Piccardi), LoGisma Editore, Vicchio (FI), w druku
 • A che servono gli Studia humanitatis (in una società tecnologico-scientifica)?, Atti del Congresso “Italianistica 2.0” (red. di Pasquale Musso), AOINIA, w druku
 • Letteratura e scienza: un conflitto di culture?, Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive (red. Elżbieta Jamrozik, Roman Sosnowski, Kamila Miłkowska-Samul), Cesati, Rzym, w druku
 • I varchi della letteratura: tra scienza, follia e spiritualità, Studia de Cultura, 2017, IX
 • Rita Levi-Montalcini: la doppia imperfezione del Nobel, Mujeres y márgenes, márgenes y mujeres (red. Eva María Moreno Lago), Benilde Ediciones, Sewilla, 2017, str. 76-84.
 • Sopra-vivere nell’inferno: una eredità calviniana, Italica Wratislaviensia, N 7, 2016, str. 163-176.
 • Poetiche matematiche, matematiche poetiche, Palimpsest II, 2016
 • Italo Calvino e Primo Levi: perché si traduce?, Il traduttore errante: figure, strumenti, orizzonti, (ed. Dario Prola, Elżbieta Jamrozik), Warszawa, Institute of Specialised and Intercultural Communication – University of Warsaw, 2016
 • Nel varco tra le due culture: due approcci al problema, (con Klaus Colanero), Studia Naukowe nr 35 / 2016, str. 146-156.
 • Tradurre la scienza: il sistema periodico di Primo Levi, Kwartalnik Neofilologiczny, LXII, 2/2015, str. 211-220.
 • Una, nessuna, centomila Merini: canti di follia, resistenza, cura, Locas. Escritoras y personajes femeninos cuestionando las normas (red. Milagro Martin Clavijo, Mercedes Gonzalez De Sande, Daniele Cerrato, Eva Maria Moreno Lago), Arcibel Editores, Sewilla, 2015, str. 1282-1292.
 • Le beatitudini di Morante, Le fonti in Elsa Morante (red. Enrico Palandri, Hanna Serkowska), Edizioni Ca’ Foscari, Wenecja, 2015, str. 93-100.
 • Primo Levi: nel varco tra le due culture, Rassegna Europea di Letteratura Italiana, 43, 2014, str. 111-121.
 • Il doppio gioco di Pirandello, …centomila Pirandello, (red. Joanna Szymanowska i Izabela Napiorkowska), LoGisma, Firenze, 2014, str. 115-125.
 • Le traduzioni italiane di Jan Twardowski, Kwartalnik Neofilologiczny LXI, 2/2014, str. 377-385.
 • Literackie obrazy szaleństwa w dziełach Mario Tobino, Aldy Merini i Carmelo Samonà, Formy czasu i szaleństwa w literaturze i sztuce (red. Ewa Kozak i Barbara Stelingowska), Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich – Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014, str. 79-88.
 • Il gioco, la lingua, la cura. Linguaggi non verbali della follia nell’opera narrativa di Carmelo Samonà, Atti del Convegno internazionale in onore del Prof. Žarko Muljačić (1922-2009), (red. Ivica Peša Matracki, Maslina Ljubičić, Nada Županović Filipin, Vinko Kovačić), FF-press, Zagabria 2014, str. 623-630.
 • Alda Merini: la scelta della follia, la salvezza della parola, Donne – scrittrici – femministe, Romanica Silesiana, Vol. 8-2, 2013, str. 26-35.
 • Niewerbalny język szaleństwa w powieści Fratelli Carmelo Samonà, Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze (red. Violetta Mantajewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013
 • Tre punti di vista sulla follia: Mario Tobino, Alda Merini, Carmelo Samonà, Rassegna europea di letteratura italiana, 39, 2012, str. 89-105.
 • Umanamente dire la follia: pietas e psichiatria nell’opera di Mario Tobino, Italianistica ieri e oggi: trentesimo anniversario del Dipartimento di Italianistica all’Università di Varsavia (red. Hanna Serkowska), Semper, Warszawa, 2012, str. 134-140.
 • Chaotyczne trajektorie szaleństwa w powieści Fratelli Carmelo Samonà, Efekt motyla 2. Humaniści wobec metaforyki teorii chaosu, (red. Dorota Heck, Kordian Bakuła), Księgarnia Akademicka, Kraków, 2011, str. 165-172.
 • Amare all’inferno. Le passioni di Alda Merini, Le Passioni: giornate internazionali Francesca da Rimini, Editrice Romagna Arte e Storia, Rimini, 2011, str. 89-106.
 • Il senso della vita (e della follia) in Alda Merini, Nuova Umanità XXXII, 2010/6, 192, str. 725-743.
 • Jan Twardowski: la bellezza senza estetica, Semicerchio. Rivista di poesia comparata, XXXVII, 2, 2007, str. 75-80.

Artykuły w dziedzinie fizyki:

 • Discriminating additive from dynamical noise for chaotic time series, M. Strumik, W.M. Macek, S. Redaelli, Physical Review E 72, 036219, 2005
 • Influence of colored noise on chaotic systems, S. Redaelli, D. Plewczyński, W.M. Macek, Physical Review E 66, 035202(R), 2002
 • Testing of Nonlinear Filters For Coloured Noise, W.M. Macek, S. Redaelli, D. Plewczyński, EGS XXVII General Assembly, 2002
 • The kolmogorov entropy of the Alfvénic fluctuations in the solar wind, S. Redaelli and W. M. Macek, Advances in Space Research, 28, 781-785, 2001
 • Lyapunov exponent and entropy of the solar wind flow, S. Redaelli and W. M. Macek, Planetary and Space Science, 49, 1211-1218, 2001
 • Testing for chaos in the solar wind and Alfvénic fluctuations, W.M. Macek and S. Redaelli, Adv. Space Res. Vol. 28, No. 5, pp. 775-780, 2001
 • Estimation of the entropy of the solar wind flow, W. M. Macek and S. Redaelli, Physical Review E 62, 5, 2000

 

Przekłady:

 • Krzysztof Kieślowski, Senza fine, 71ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, 2014
 • Krzysztof Zanussi, Hybris,Teatro Contemporaneo e Cinema, Anno IV n°13 Settembre 2012
 • Jan Twardowski. Sullo Spillo. Versi scelti, Ancora, Mediolan, 2012
 • Jan Twardowski. Serenità dell’angelo, Edizioni Pulcinoelefante, Mediolan, 2008
 • Così straordinaria, così normale! Vita di Santa Faustina Kowalska, apostola della divina misericordia, Jolanta Sąsiadek, Edizioni San Paolo, Mediolan, 2006

Literatura piękna:

 • Trzydziesty kilometr, Wydawnictwo Jedność, Kilece, 2012
 • Chilometrotrenta. Romanzo, Edizioni San Paolo, Mediolan, 2011
 • Spirabole. Racconti, Città Nuova, Rzym, 2008
 • Per nome. Storie di testimoni, Città Nuova, Rzym, 2008
 • Su questa strada. Passi di vocazione, Città Nuova, Rzym, 2006
 • Arrivano in tempi. Storie di angeli custodi, Città Nuova, Rzym, 2005
 • Obietnica czas próby. Promessa tempo di prova, Monika Anna Gąsiorek, Stefano Redaelli, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa, 2004
 • Sull’autobus. Poema a fermate per le vie di Varsavia, Edizioni Orient-Express, Chieti, 2002

Artykuły i wywiady popularyzujące naukę i sztukę:

Artykuły:

 • Aprire una strada nelle neve vergine. Wisława Szymborska, Città Nuova Rivista, n. 4, 2012
 • L’ironia e la meraviglia attenta. Wisława Szymborska, Città Nuova Online, 08.02.2012
 • Gli angeli di Twardowski, Città Nuova Rivista n° 03/2007
 • L’angelo di Buzzati, Città Nuova Rivista n° 19/2006
 • Prima della parola: l’ascolto. Intervista con Susanna Tamaro, Città Nuova Rivista n° 09/2006

Wywiady:

 • Alda Merini: voce poetica di una „diversa”, Valentina Raparelli, Nuova Umanità News 192, 09.02.2011
 • Ksiądz Twardowski ze słonecznej Italii, Marta Arbatowska, Radiownet „Bliżej Nieba”, 10.05.2012
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.