Select Page

Ludzie

Biogram

Ukończyła studia na Filologii Klasycznej UW pisząc pracę na temat: „Znaki pogody w Georgikach Wergiliusza na tle tradycji literackiej”. Stopień doktora uzyskała w 2004 roku, jej rozprawa doktorska nosi tytuł „Łacina i kultura antyczna jako składniki systemu edukacyjnego w Polsce współczesnej 1989–2002”.

Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Polityki i Zarządzania Oświatą na Wydziale Pedagogicznym UW. Wykształcenie uzupełniała także w wielu programach i kursach, na przykład kurs specjalistów w dziedzinie oceniania zewnętrznego The Associated Examining Board in England, Educational Leadership Program Seminar for Deans and School Heads w Pensylwanii, program An International Civic Education Exchange – Teacher Education for Democracy w Ohio State University Mershon Center oraz Bowling Green State University.

Z Wydziałem „Artes Liberales”, a przedtem OBTA i IBI, związana od założenia. Pełniła między innymi funkcję wicedyrektora ośrodka, kierownika Laboratorium Edukacyjnego i Programu „Prometeusz”, w którym studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych przygotowywali się do roli nauczycieli szkolnych i akademickich. Uczyła języka łacińskiego w liceum. Na UW uczy literatury rzymskiej, sztuki pracy naukowej, pisania i prezentowania, społecznych aspektów edukacji. W Szkole Edukacji UW i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wykłada dydaktykę ogólną.

Ma doświadczenie uczestnictwa i kierowania wieloma programami i projektami edukacyjnymi. Między innymi była dyrektorką programu „Szkoła z klasą”, członkinią zespołu krajowego w badaniu PISA (OECD) w zakresie czytania i rozumowania w naukach humanistycznych oraz Scientific Commitee w Programie ELOS EU (Sokrates). Pełniła funkcję dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz eksperta wiodącego w projekcie systemowym MEN ds. podstawy programowej i programów nauczania dla polskich szkół za granicą, w ramach którego opracowała koncepcję internetowego podręcznika dla uczniów polskich za granicą: „Włącz Polskę”.

Przewodniczyła Zespołowi Rektorskiemu ds. Kształcenia Nauczycieli UW i jest członkinią Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia UW.

Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W ramach sztuki nauczania/uczenia się jej zainteresowania badawcze i działalność dotyczą głównie autonomii uczących się, oceniania i metody portfolio.

Publikacje

 • Akcja społeczna „Szkoła z klasą” jako strategia zmiany szkoły polskiej. Plany, oczekiwania, reakcje. Bookmark, Warszawa 2014
 • Expectations and Disappointments – Latin and Antiquity as Components of the Education System in Poland at the Beginning of the Nineties, [w:] Classics and Class, Greek and Latin Classics and Communism at School, ed. D. Movrin, E. Olechowska, DiG, Warszawa 2016
 • The case of Poland, Policies of internationalization in Polish education at the turn of the 20th and 21st centuries, Policies, theories and research Assessment of European and International Orientation, EIO-research in Polish schools [in:] Oonk GH, Maslowski R, Van der Werf MPC. Internationalisation in Secondary Education in Europe: A European and International Orientation in Schools: Policies, Theories and Research. Information Age Publishing, Charlotte, NC, 2011
 • On Collaboration, Trust, and Friendship in Teacher Groups, or Good Relations among Teachers and Their Impact on the Work of an Educational Institutions, [in:] De Amicitia, Transdisciplinary Studies in Friendship, ed. K.Marciniak, E.Olechowska, Wydział „Artes Liberales” UW, Warszawa 2016
 • Autonomia studenta w dydaktyce języka łacińskiego, [w:] Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych, Mikuła, M. Popiołek, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
 • Różnorodność programów odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby polskich uczniów za granicą, [w:] Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011
 • Podstawa programowa dla polskich uczniów poza granicami kraju, [w:] Potrzeby informacyjne Polonii; red. D. Koźmina, E. Pugacewicz, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2010,
 • Czytanie, [w:] Badanie PISA. Umiejętności polskich gimnazjalistów – pomiar – wyniki – zadania testowe z komentarzami. red. M. Federowicz, Wydawnictwo IFiS PAN, 2007
 • Pomysł na szkołę z klasą. Przewodnik po projektach, G. Czetwertyńska, M. Krawczyk, K. Lewestam, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008
 • Program Prometheus – Educational Laboratory, [w:] Problem of Teacher Education in Rolling Changes of Educational System All Over the World, red. E. Putkiewicz, A. Wiłkomirska, Wydawnictwa UW, 2003
 • Cykl podręczników “A to historia”. Podręcznik historii i społeczeństwa, klasa IV, V, VI, Nowa Era, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 1999
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content