Select Page

Kategoria: Komisja Wyborcza

Zebrania wyborcze na Wydziale „Artes Liberales”

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału „Artes Liberales” wyznacza zebranie wyborcze na Wydziale „Artes Liberales”: Na dzień 1 lutego 2024 r. od godz. 10.00 – zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: wybór elektora do Kolegium Elektorów UW; wybór członków Rady Wydziału; wybór członków Kolegium Elektorów Wydziału. Na dzień 1 lutego 2024 r. od godz. 10.45 – zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich: wybór elektorów do Kolegium Elektorów UW; wybór członków Rady Wydziału; wybór członków Kolegium Elektorów Wydziału. Na dzień 1 lutego 2024 r. od godz. 11.30 – zebranie wyborcze doktorów habilitowanych: wybór elektorów do Kolegium Elektorów UW. Na dzień 1 lutego 2024 r. od...

więcej

Ogłoszenie Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo, w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z niewypełnieniem przez odbyte 18 czerwca 2020 zebranie wyborcze profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Wydziale „Artes Liberales” wymogów określonych w § 39 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 2019, poz. 190), uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2020 program zdalnego zebrania wyborczego Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” zostanie poszerzony o punkt: wybór członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 spośród (i przez) profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Wydziale „Artes Liberales” UW. Z wyrazami szacunku prof. dr hab. Paweł Stępień Przewodniczący Wydziałowej...

więcej

25 czerwca: zebranie wyborcze Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” w celu wyboru kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales”

Szanowni Państwo, w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie powiadamiam, że – zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 2 WKW z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (z późniejszymi zmianami), Uchwały nr 6 WKW z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia czynności wyborczych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz w odniesieniu do Uchwały nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie rejestracji kandydata na kandydata na...

więcej

18 czerwca: zdalne zebranie prezentujące kandydata na kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales” UW

Szanowni Państwo, w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 2 WKW z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (z późniejszymi zmianami), zwołuję zdalne zebranie prezentujące kandydata na kandydata na DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”, PROF. ROBERTA SUCHARSKIEGO na czwartek, 18 czerwca 2020, na godzinę 12.00. Celem zebrania będzie prezentacja programu wyborczego przez kandydata na kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2020-2024. ZEBRANIE JEST OTWARTE DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NASZEGO WYDZIAŁU. Link do spotkania: https://meet.google.com/sqc-aiif-edt Zasady przeprowadzania zebrania...

więcej

18 czerwca: zebranie wyborcze profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Wydziale „Artes Liberales”

Szanowni Państwo, w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 2 WKW z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (z późniejszymi zmianami), zwołuję zdalne zebranie wyborcze profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Wydziale „Artes Liberales” UW na czwartek, 18 czerwca 2020, na godzinę 11.30. Celem zebrania będzie wybór członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024. Będzie to zebranie online na platformie Google Meet (otrzymają Państwo zaproszenie/link do udziału). Głosowanie przeprowadzimy, przestrzegając wszelkich wymogów procedury wyborczej, przy użyciu narzędzia Ankieter. Z wyrazami szacunku...

więcej

4 czerwca: zebranie wyborcze Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales”

Szanowni Państwo, w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie powiadamiam, że – po uzyskaniu z Uczelnianej Komisji Wyborczej UW wykładni nowych, obowiązujących nas aktów prawnych i informacji na temat możliwości prawomocnego procedowania w trybie zdalnym – podjęta została Uchwała nr 6 WKW z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia czynności wyborczych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z postanowieniami wspomnianej uchwały zebranie wyborcze Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” w celu indykacji kandydatów na kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2020-2024 odbędzie się w czwartek, 4 czerwca...

więcej

4 czerwca: zebranie wyborcze Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales”

Szanowni Państwo, w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 2 WKW z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (z późniejszymi zmianami), zwołuję zebranie wyborcze Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” na czwartek, 4 czerwca 2020, na godzinę 11.30, w sali posiedzeń Rady Wydziału. Celem zebrania będzie indykacja kandydatów na kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2020-2024. Zebranie zostanie przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z wyrazami szacunku prof. dr hab. Paweł Stępień Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales”...

więcej
  • 1
  • 2
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content