Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe. Tom 10–12

Book Cover: Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce. Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Pierwsza w Polsce próba syntetycznego opracowania tendencji rozwojowych polskiej łaciny średniowiecznej na tle jej związków z językami etnicznymi. Autorski tom prof. Krystyny Wyssenhoff-Brożkowej zawiera cztery studia poświęcone językowi łacińskiemu jako środkowi komunikacji w Polsce od XI do XVI w. (Pisownia i wymowa. Ciekawe zjawiska fonetyczne. Tworzenie nowych wyrazów. Osobliwości fleksyjne). Praca obejmuje swym zakresem różne gatunki piśmiennictwa : utwory literackie, dokumenty, zapiski, korespondencję.