Szymon Wróbel okładka
Autor: Szymon Wróbel
Wydawca:

Rozprawa Szymona Wróbla na temat filozofii obrazów Georgesa Didi-Hubermana przybliża z niezwykłą dociekliwością jedno z najbardziej fascynujących wydarzeń współczesnej myśli o obrazach (i obrazach myśli). Ześrodkowana wokół jej kluczowych toposów daje zarówno wgląd w osobliwą strukturę tej myśli, źródła jej inspiracji, jak i ewolucję. […]  Na szczególną uwagę zasługuje obrana przez autora postać dyskursu. Nie mamy tu do czynienia z klasyczną rekonstrukcją myśli Didi-Hubermana, w której poddana ona została różnego rodzaju zabiegom wyjaśniającym i obiektywizującym. Zamiast tego mamy do czynienia z dyskursem, w którym na często wieloznaczne, metaforyczne sformułowania Didi-Hubermana, autor nakłada własne, rozwijając ich implikacje we własnym odrębnym dyskursie. Nie traktuje tej myśli jako „obiektu” własnych rozważań, ale stara się być jej partnerem.
Prof. dr hab. Paweł Dybel

Publikacja „OBRAZY MIMO WOLI. WOKÓŁ OBRAZU MYŚLI GEORGES’A DIDI-HUBERMANA”  jest pierwszym zapisem wykładu z cyklu WYZWANIA SZTUKI, który został wygłoszony przez  prof. zw. Szymona Wróbla w Galerii 31 marca 2017 roku.

O autorze

ZOBACZ BIOGRAM