Informacje ogólne. Spis map. Zapisy. Podsumowanie. Kwestionariusz. Indeksy. Aneks

AGN Tom 1 okladka
Autor: Janusz Andrzej Rieger
Wydawca:

Atlas ukraińskich gwar nadsańskich na 566 mapach pokazuje zasięgi poszczególnych wyrazów, zjawisk fonetycznych i gramatycznych, pokazuje m.in. konkurencję wyrazów i form rodzimych i zapożyczonych z polskiego. Dzięki mapom zbiorczym i podsumowaniu Atlas stanowi swego rodzaju monografię gwary. Opracowany został na podstawie zapisów Stefana Hrabca z lat 1938–1938. Dziś, po wysiedleniach w latach 1945–1947, gwary te zachowały się zaledwie w kilku wsiach na terenie Polski oraz w kilkudziesięciu zapewne — w wąskim pasie przygranicznym na terenie Ukrainy. Atlas zawiera teksty i napisy paralelnie w języku polskim i ukraińskim.

O autorze

ZOBACZ BIOGRAM