Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe. Tom 5–6

Book Cover: Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Książka zawiera studium na temat pojęcia antiquitates i znaczenia badań nad nimi dla rozwoju nauk historycznych. Publikacja prezentuje również sylwetkę i prace wybitnego uczonego Georga Wendego, profesora i rektora Gimnazjum Akademickiego w Toruniu (1695–1705), prekursora badań nad antiquitates. Cennym uzupełnieniem tomu jest zapis dyskusji przeprowadzonej w czasie sesji naukowej poświeconej tym zagadnieniom, jaka odbyła się w OBTA UW 14 listopada 1994 r.