Biuro Współpracy Międzynarodowej MEiN informuje o możliwości podjęcia studiów doktoranckich w European University Institute we Florencji.

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji jest organizacją międzynarodową, założoną na mocy specjalnej Konwencji w 1972 roku przez kraje członkowskie Wspólnot Europejskich. Dla osób z Polski jest około 10 miejsc. Zakwalifikowane osoby otrzymują stypendium przez cały okres trwania programu (1.602 euro/miesięcznie), same zaś studia na EUI są bezpłatne. Stypendyści są również objęci ubezpieczeniem medycznym oraz mogą korzystać z dodatkowych świadczeń dla członków rodziny (małżonka, dziecka).

Termin składania wniosków o przyjęcie na studia doktoranckie upływa 31 stycznia 2024 r. (rok akademicki 2024/2025).

Więcej informacji.