II edycja konkursu do Programu dla młodych badaczek i dydaktyczek (Działanie IV.5.2 Programu IDUB).

Celem programu jest zapobieganie zjawisku utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej. Uczestniczki programu będą mogły skorzystać m.in. z pomocy mentora, coacha, wziąć udział w dedykowanych szkoleniach. W programie przewidziano również stypendium.

W programie mogą wziąć udział badaczki zatrudnione na umowę o pracę w Uniwersytecie Warszawskim, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed ogłoszeniem konkursu (z pewnymi wyjątkami).

Szczegółowe zasady naboru uczestniczek i warunków udziału w programie oraz wzory dokumentów dostępne są pod linkiem: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-5-2/konkurs2/. Termin składania wniosków aplikacyjnych przedłużono do 14 listopada 2023 r.