Select Page

Ludzie

Biogram

 

Filolog polski, logopeda, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Tadeusza Żabskiego, Elementy literatury popularnej w twórczości Henryka Sienkiewicza obroniła w 2005 roku. Habilitację uzyskała na podstawie rozprawy Czytane pod skreśleniem. Sienkiewiczowskie bruliony nowel jako wskazówki do analizy procesu twórczego (Warszawa 2017). Współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi, szczególnie tymi zainteresowanymi krytyką genetyczną, feministyczną oraz edytorstwem naukowym. W wolnych chwilach pisze dla dzieci książeczki przybliżające sylwetki ludzi literatury i kultury, To ja, Sienkiewicz jest podstawową lekturą dzieci zwiedzających Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

 

Zainteresowania badawcze:
Twórczość Henryka Sienkiewicza oraz innych twórców okresu pozytywizmu, szczególnie w zakresie badania rękopisów z wykorzystaniem narzędzi krytyki genetycznej – ślady procesu twórczego. Literatura jako medium pamięci oraz rola kobiety w życiu znanych i uznanych pisarzy. Badania prowadzone między innymi w Archiwum Henryka Sienkiewicza.

 

Realizowane w przeszłości i obecnie granty i projekty
„Dzieła Zebrane Elizy Orzeszkowej” IBL PAN
„Dekady Henryka Sienkiewicza”, IBL PAN
„Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania”, grant Uniwersytetu Warszawskiego; IBL „Artes Liberales”
Wincentego Pola studia z natury i krajobrazu (naukowe, podróżopisarskie, literackie świadectwa upowszechniania wiedzy w zakresie przyrodoznawstwa, krajoznawstwa i kultury XIX w.), UWr
„Na pograniczu kultur. Literackie i paraliterackie recepcje obyczaju, tradycji, kultury umysłowej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie”, UWr

 

 

 

Publikacje

  • Nieznane listy Henryka Sienkiewicza do Stanisława Witkiewicza – Świadectwa przyjaźni i świadkowie szczęścia, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 4 http://pamietnik-literacki.pl/wp-content/uploads/2020/12/11-Kuniczuk-Trzcinowicz.pdf
  • Projekt Legiony. Wokół ostatniej powieści Henryka Sienkiewicza, , Łódź 2020
  • The Legiony (Legions) Project. On Henryk Sienkiewicz’s final novel, „Folia Litteraria Polonica”, 4 (2019)
  • Co ludziom powiedzieć?” – listy Heleny Wołodkowiczowej jako kreacja graficzna i słowna, [w:] „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (2019)
  • „Wiry” – początek. Rekonesans badawczy, [w:] Sienkiewicz. Nowa odsłona, red. G. Borkowska, R. Kotowski, A. Kurska, Kielce 2018 http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0012
  • Jeden autor, kilka wersji. Wokół Sabałowej bajki, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adma Mickiewicza”, IX (LI) 2016
  • Co słychać w Zakopanem? Wspomnienia Władysława Matlakowskiego na tle relacji podhalańskich z przełomu wieków, „Zeszyty Tatrzańskie” 2016
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content