Kierownik jednostki

Prof. dr hab. Maria Kalinowska

Współpracownicy

Prof. dr hab. Małgorzata Borowska
Prof. dr hab. Alina Nowicka- Jeżowa
Dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW
Dr hab. Robert Sucharski, prof. UW
Dr Hieronim Grala
Dr Ewa Janion
Dr Przemysław Kaniecki
Dr Przemysław Kordos
Mgr Sotiris Karageorgos
Mgr Katarzyna Tomaszuk

Opis

Laboratorium Filhelleńskie Wydziału „Artes Liberales” skupia badaczy różnych dyscyplin i specjalności, m.in. hellenistów, filologów klasycznych, polonistów, którzy zajmują się szeroko pojętymi zagadnieniami recepcji dziedzictwa greckiego antyku oraz kultury Grecji nowożytnej. Szczególne miejsce w pracach zespołu zajmuje filhellenizm romantyków polskich oraz dziewiętnastowiecznej Europy Środkowej i Wschodniej. Rozumiemy filhellenizm szeroko, jako ważny składnik kultury ogólnoeuropejskiej i polskiej, nie tylko w wymiarze solidarności z Grecją walczącą w XIX wieku o niepodległość. Zespół bada filhellenizm w jego różnych aspektach: politycznym, społecznym, obyczajowym, kulturalnym, a przede wszystkim historycznoliterackim jako element XIX-wiecznej kultury polskiej oraz środkowo- i wschodnioeuropejskiej, zwłaszcza słowiańskiej.

Filhellenizm w Polsce i Powstanie Greckie w roku 1821

Z okazji przypadającej w przyszłym roku 200 rocznicy wybuchu Greckiego Powstania (Ελληνική Επανάσταση) udostępniamy wszystkim miłośnikom Grecji dwa tomy publikacji pt. Filhellenizm w Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, 2012). Jest to pierwsze monograficzne opracowanie pokazujące filhellenizm w Polsce na tle europejskim.
Streszczenia artykułów – w językach: angielskim i greckim!
Zapraszamy do lektury!

Philhellenism in Poland and the 1821 Greek Revolution

To mark the forthcoming two-hundredth anniversary of the 1821 Greek Revolution, the Philhellenism Study Group of the  Faculty of „Artes Liberales” at the University of Warsaw are making accessible two books which we have published on philhellenism in Poland: Filhellenizm w Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, 2012).

These are the first monographs to be published on the topic and will be of interest to all who are concerned with Greece, and particularly Greek-Polish cultural relations. Article summaries are provided in English and Greek.

Filhellenizm w Polsce | Philhellenism in Poland