Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną zaprasza w najbliższy czwartek, 30 marca o godz. 12.30, online, na kolejne Spotkanie OBTymistów. Tym razem będzie to wykład Dr. Juana Codercha (Senior Language Tutor in Greek and Latin, School of Classics, University of St Andrews) na temat „Reaching the Classical Authors through Oscar Wilde and Sherlock Holmes”.

Wykład potrwa 30 min. plus 15 min. na pytania.