Dnia 27 kwietnia 2023 r., o godzinie 14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie stacjonarnym mgr. Jarosława Kopcia

Obrona odbędzie się w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ulicy Dobrej 72 (sala konferencyjna, poziom -1).

Zawiadomienie