Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” na Wydziale „Artes Liberales” zaprasza na zebranie, podczas którego prof. Grzegorz Raubo wygłosi referat pt. „Uważać, […] abyśmy jako bydlęta nie żyli” – „z bydlęty równie chodziem”. Relacja człowiek – zwierzę w religijnych, filozoficznych i naukowych kontekstach literatury polskiego baroku.

Wykład odbędzie się 19 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 on-line na platformie Google-Meet (meet.google.com/tpp-qwdf-fdn).

Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa
Kierownik Pracowni
an-j@al.uw.edu.pl

Dr hab. Aleksandra Jakóbczyk-Gola
Sekretarz nauk. Pracowni
a.jakobczykg@uw.edu.pl