Staż naukowy na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto (Kanada) / Joanna DeMone Visiting Graduate Student Award

Joanna DeMone Visiting Graduate Student Award to stypendium dla młodych badaczy zajmujących się kulturą i językiem polskim, studiujących na studiach magisterskich lub doktoranckich. Do udziału w naborze zaproszeni są szczególnie badacze zainteresowani tematyką chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego. Studenci mogą składać wnioski o dofinansowanie wizyt badawczych (od 6 do 12 tygodni), które będą odbywać się w okresie od września 2023 r. do maja 2024 r. Stypendium pokrywa koszty utrzymania, opłat uniwersyteckich oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin naboru upływa 10.04.2023 r.

Pytania związane ze stypendium proszę kierować do dr Magdaleny Cabaj z Wydziału Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto: magda.cabaj@utoronto.ca

Plik.