W najnowszej publikacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Nauka w czasach przemian” przedstawiono wyniki projektu „Językowe antidotum/Language as a Cure” pokazujące, jak mniejszości etniczne, grupy rdzenne i migranci reagowali na zagrożenia związane z pandemią i radzili sobie z jej skutkami.