23 lutego 2023 r. na Wydziale „Artes Liberales” odbyła się debat pt. „Kult i kultura. O potrzebie transcendencji w kulturze współczesnej”. Uczestnikami debaty byli dr Ivan Dimitrijević, ks. bp. dr hab. Michał Janocha, prof. ucz. oraz prof. dr hab. Paweł Stępień.

Spotkanie otworzyły wystąpienia JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzego Nowaka, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Marka Konarzewskiego, Dziekana Wydziału „Artes Liberales”, prof. Roberta Sucharskiego, oraz Rektora Katolickiej Akademii w Warszawie, ks. prof. Krzysztofa Pawliny.

Dyskusja panelowa zgromadziła słuchaczy spośród społeczności Wydziału „Artes Liberales” oraz licznie przybyłych na spotkanie gości. Żywa debata panelowa i dyskusja z publicznością były transmitowane na żywo oraz zostały utrwalone  w serwisie YouTube.

Zapis debaty

Pro Tempore. Dialog nauk

Pro tempore. Dialog nauk to cykl debat interdyscyplinarnych. W ten sposób Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk wraz z Akademią Katolicką w Warszawie inicjują rozmowy na tematy ważne – ważne na dziś i na jutro.

Zdjęcia

Fot. Mirek Wiśniewski