Z Rzymu do Rzymu okładka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Książka wydana w ponad sto lat od pierwszej edycji Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje m.in. reprodukcję autografu wybranych fragmentów powieści, wypowiedzi Sienkiewicza o jego dziele oraz wypowiedzi na ten sam temat innych naszych pisarzy. Część druga to współczesne eseje i studia (autorstwa wybitnych naukowców: M.Bokszczkanin, J.Axera, M.Starowiejskiego, J. Kolendy, L.Marinelli, W.Okonia, A.Ziółkowskiego) obejmujące różne aspekty powieści. W trzeciej części natomiast zamieszczone są ilustracje. Publikacja ma nie tylko znaczenie rocznicowe, ale wzbogaca wiedzę o jednym z najwybitniejszych dzieł polskiej literatury.