Book Cover: Uroczystość odnowienia doktoratu Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jana Kieniewicza
Autor:
Wydawca: