Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie okładka
Autor: Janusz Andrzej Rieger
Wydawca:

Książka pokazuje bogactwo leksykalne zanikającej na naszych oczach polszczyzny na Brasławszczyźnie, przede wszystkim wyrazy „osobliwe”, a więc archaizmy i regionanalizmy (mocnocokolekinakszypiekćżywioła), zapożyczenia z białoruskiego (bałbotaćciciekuncieplicadrennyharutnikjarmokubelnik), z litewskiego (ajercincieldumblagaktykieblkimsaprokort), rosyjskiego (czajpacanposyłkasotkatrudodzień). Związek z językiem ogólnopolskim dokumentują rodzime odpowiedniki tych wyrazów, również będące w użyciu, a także zestawienia liczbowe użycia wybranych par wyrazowych (np. toże ~ też) w tekstach. „Hasła rzeczowe” informują szerzej o życiu wiejskim, chorobach i ich leczeniu, o zwyczajach i wierzeniach, o życiu religijnym i prześladowaniach Kościoła, o wywózkach na Sybir i ciężkim życiu kołchozowym.

Książka jest przeznaczona dla miłośników polszczyzny i regionu, może zainteresować nie tylko językoznawców, ale też socjologów i historyków. Stanowi ona hołd dla tych, którzy strzegli swej mowy i przekazywali ją dzieciom.

O autorze

ZOBACZ BIOGRAM