Colloquia Balkanica. Tom 1

Semantyka Rosji na Bałkanach okładka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Jednostka:

Pierwszy tom nowej serii zaprojektowanej wspólnie przez Instytut Badań Literackich „Artes Liberales” (od 2012 r. Wydział „Artes Liberales”) i Wydawnictwo DiG pod redakcją Jolanty Sujeckiej, kierującej w Instytucie (od 2012 r. Wydział „Artes Liberales”) pracami Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze”. Celem serii jest prezentacja szerokiego spektrum problemów i zagadnień badawczych związanych z kwestiami społecznymi i kulturowymi na Bałkanach w ujęciu interdyscyplinarnym. Na pierwszy tom składają się prace autorów z Polski, Albanii, Bułgarii, Grecji i Macedonii, które koncentrują się na „Semantyce Rosji na Bałkanach”.