Łacina jako język elit okładka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Rozprawy o roli i zakresie funkcjonowania łaciny w życiu społecznym Polaków w XVI-XVIII w. — temat dotychczas nie badany.