Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437-1459 okładka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Zbiór korespondencji prywatnej i urzędowej z lat 1437–1459 — zachowanej w oryginałach w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu — do dzierżawcy salin krakowskich i ruskich, miecznika krakowskiego Mikołaja Serafina i kilku osób z nim związanych. Książka prezentuje 46 listów (w tym 42 do Mikołaja Serafina) od ponad 30 nadawców w oryginalnych wersjach językowych (44 łacińskie, po jednym włoskim i czeskim) i w paralelnym tłumaczeniu na język polski. Tematyka listów wykracza poza sprawy dotyczące funkcjonowania krakowskich żup, w zbiorze znajdują się również niezwykle cenne listy poruszające zagadnienia wielkiej polityki, ale także sprawy życia codziennego.