2000/01/01

Book Cover: Grecja mykeńska a Grecja klasyczna
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Niniejszy tomik jest pokłosiem konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Filologicznego pt. Grecja mykeńska a Grecja klasyczna, która odbyła się w dniach 24–25 września 1999 r. w nowo powstałym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Współorganizatorami konferencji byli Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filologicznego i Zakład Historii Starożytnej i Kultury Antycznej UWM w Olsztynie. W sympozjum wzięli udział przedstawiciele kilku ośrodków uniwersyteckich filologii klasycznej i historii starożytnej (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Olsztyn, Toruń, Gdańsk, Wrocław). Wygłoszono kilkanaście referatów i komunikatów. Podejmowano w nich ciekawą analizę filologiczną tekstów linearnego pisma B i dzieł klasycznej literatury Grecji starożytnej, wyjątkowo też poruszano sprawy grecko-języcznych terytoriów Imperium Romanum.