De amicitia_cover
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Projekt okładki:
Jednostka: