Book Cover: Bez muzyki, bez śpiewu nie ma świata – muzyka w Wilamowicach
Autor: Maria Małanicz-Przybylska
Wydawca:

Autorem aneksu z tekstami piosenek w języku wilamowskim jest Tymoteusz Król.