Pracownia „Speculum Byzantinum” Wydziału „Artes Liberales” UW ma zaszczyt zaprosić na dwa otwarte wykłady:

Wykład otwarty ks. prof. Cyrila Hovoruna (University College Stockholm, University in Los Angeles) „Релігійні війни Путіна” /Religijne wojny Putina/, który odbędzie się 13 listopada 19:00 na Wydziale „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna). 

Powitanie Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW: prof. Robert Sucharski

Po wykładzie odbędzie się debata naukowa z udziałem: ks. Andrieja Kurajewa (teolog prawosławny), bpa Michała Janochy (UW), prof. Hieronima Grali (UW), dr Grzegorza Kuprianowicza (historyk, prezes Towarzystwa Ukraińskiego), moderator Witali Michalczuk (UW).

Archimandryta Cyril Hovorun – ukraiński teolog prawosławny, jeden z najważniejszych współczesnych myślicieli prawosławnych, zakres zainteresowań którego obejmuje myśl patrystyczną, eklezjologie, ekumenizm, zagadnienie politycznego prawosławia, autor szeregu, już uznanych za klasyczne, dzieł poświęconych meta-eklezjologii. Szczególnym obszarem badań ks. Cyrila Hovoruna jest religijny vwiamiar wojny w Ukrainie, polityczne zaangażowanie prawosławia oraz problemy teologiczne ideologii „russkogo mira”.

 

Wykład otwarty ks. prof. Andrieja Kurajewa (prawosławny teolog, dysydent):  „История Церкви как катастрофа” /Historia Kościoła jako katastrofa/ który odbędzie się 15 listopada 19:00 na Wydziale „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna). 

Po wykładzie odbędzie się debata naukowa z udziałem: prof. Jerzego Axera (UW), bpa prof. Michała Janochy (UW), dr. Tomasz Terlikowskiego, Tomasza Herbicha (Teologia Polityczna), moderator Witali Michalczuk (UW).

Diakon Andriej Kurajew – rosyjski teolog prawosławny, jeden z najciekawszych współczesnych myślicieli prawosławnych, wielki humanista. Autor sztandarowych dzieł o specyfice prawosławnej teologii i kultury, drodze historycznej prawosławia, współczesnych problemach Kościoła, publicysta i misjonarz, prawosławny dysydent. Od października 2023 z powodów politycznych na wymuszonej emigracji w Pradze Czeskiej.