Nakładem Wydawnictw UW ukazała się książka pt. „Czytanie księgi zwierząt. Ciekawość, wyobraźnia, wiedza, wiara” pod redakcją Marii Chodyko i Aleksandry Jakóbczyk-Goli.

Książka zawiera rozprawy poświęcone zwierzętom w kulturze staropolskiej – mówi o relacjach człowieka z przyrodą, o szacunku, jakim ją darzył, oraz jego empatii wobec wszystkich stworzeń, a także o definiowaniu humanizmu właśnie za sprawą kontaktów ze światem natury. Tom jest owocem pracy interdyscyplinarnego zespołu badawczego skupionego wokół Pracowni „Humanizm. Hermeneutyka wartości” na Wydziale „Artes Liberales” UW.