29 listopada 2023 r. odbędzie Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Przekład dzieła literackiego jako „twórcza zdrada” organizowana przez Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Italianistyki w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja odbędzie w godzinach 9.00–19.00 w trybie online. Harmonogram konferencji.