Skład w kadencji 2016–2020:

Przewodniczący

prof. dr hab. Paweł Stępień (z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich)

Zastępca przewodniczącego

dr Stanisław Kordasiewicz (z grupy innych nauczycieli akademickich)

Członek

Maksymilian Barcik (z grupy studentów i doktorantów)

Członek

Krystyna Szczytyńska (z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)

Uchwały Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales”

Uchwała nr 14
19 IX 2018

Uchwała nr 13
29 IX 2017

Uchwała nr 12
30 IX 2016

Uchwała nr 11
7 VII 2016

Uchwała nr 10
22 VI 2016

Uchwała nr 9
2 VI 2016

Uchwała nr 8
6 V 2016

Uchwała nr 7
5 V 2016

Uchwała nr 6
5 V 2016

Uchwała nr 5
2 VI 2016

Uchwała nr 4
31 III 2016

Uchwała nr 3
23 III 2016

Uchwała nr 2
13 I 2016

Uchwała nr 1
13 I 2016