dr Przemysław Kordos

Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. Maciej Abramowicz

Prodziekan ds. nauki

dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW

Prodziekan ds. rozwoju współpracy międzynarodowej, Dyrektor OBTA

dr Teresa Kopczyńska

Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

dr Elżbieta Olechowska

Sekretarz naukowy