Select Page

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej WAL UW

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zwołuję następujące zebrania wyborcze w celu wyboru członków Rady Wydziału „Artes Liberales” oraz członków Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales”, na czwartek, 5 marca 2020, w sali posiedzeń Rady Wydziału (ul. Dobra 72):

 •  godz. 11.30 – zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celu wyboru członków Rady Wydziału „Artes Liberales” (do obsadzenia 2 mandaty),
 •  godz. 11.45 – zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celu wyboru członków Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” (do obsadzenia 2 mandaty),
 •  godz. 12.00 – zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dr. hab. i niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni w celu wyboru członków Rady Wydziału „Artes Liberales” (do obsadzenia 6 mandatów),
 •  godz. 12.30 – zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dr. hab. i niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni w celu wyboru członków Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” (do obsadzenia 6 mandatów).

Uwaga: czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom wydziału, także gdy nie są oni zatrudnieni na pełny etat.

Zgodnie z Regulaminem WAL UW (§ 13 ust. 3)  „Członkiem Kolegium [Elektorów Wydziału] może być nauczyciel akademicki, który nie wykonuje obowiązków pracowniczych na innym wydziale”.

Jednocześnie, zgodnie z § 13 ust. 5 oraz § 20 ust. 6 i 7 Regulaminu WAL UW, kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału oraz do Kolegium Elektorów Wydziału „mogą zgłosić co najmniej 3 osoby należące do danej grupy wspólnoty Uniwersytetu w terminie 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem wyborów”, a „Informację o osobach zgłaszających kandydatów na przedstawicieli Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje niezwłocznie do wiadomości wspólnoty Uniwersytetu”.

Procedura zgłaszania kandydatów

 1. Wypełnić, wydrukować i podpisać odpowiedni formularz (w załączeniu).
 2. Zeskanować.
 3. Przesłać skan pod adresem pawel.stepien@uw.edu.pl nie później niż w czwartek, 27 lutego 2020.
 4. Uwaga: jedna osoba może wskazać więcej niż jednego kandydata.

Załączniki
Rada Wydz._zgłoszenie kandydata (do 27 II 2020)_nienauczyciele
Kol. Elek. Wydz._zgłoszenie kandydata (do 27 II 2020)_nienauczyciele
Rada Wydz._zgłoszenie kandydata (do 27 II 2020)_inni nauczyciele akademiccy
Kol. Elek. Wydz._zgłoszenie kandydata (do 27 II 2020)_inni nauczyciele akademiccy

Kalendarz wyborczy

Dnia 5 marca 2020, godz. 11.30, sala posiedzeń Rady Wydziału (ul. Dobra 72):

 1. wybór członków Rady Wydziału „Artes Liberales” spośród:
  • nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dr. hab. i nie zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (6 mandatów),
  • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 mandaty),
 2. wybór członków Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” spośród:
  • nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dr. hab. i nie zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (6 mandatów),
  • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 mandaty).

Dnia 2 kwietnia 2020, godz. 11.30, sala posiedzeń Rady Wydziału (ul. Dobra 72):

 • zebranie Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” w celu indykacji kandydatów na Dziekana.

 Dnia 16 kwietnia 2020, godz. 11.30, sala posiedzeń Rady Wydziału (ul. Dobra 72):

 • prezentacja programu wyborczego przez kandydatów na Dziekana,
 • zebranie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni w celu wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (1 mandat).

Dnia 7 maja 2020, godz. 11.30, sala posiedzeń Rady Wydziału (ul. Dobra 72):

 • zebranie Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” w celu wyłonienia kandydata na Dziekana zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

Ogłoszenia i uchwały WKW WAL UW

Ogłoszenia i uchwały WKW WAL UW znajdą Państwo na stronie: http://al.uw.edu.pl/wydzialowa-komisja-wyborcza/

prof. dr hab. Paweł Stępień
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału „Artes Liberales” UW

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content