Dr Dorota Łagodzka i dr Magdalena Wróblewska zapraszają do udziału w konferencji i publikacji „Exhibiting Animals: Curatorial Strategies and Narratives”.

Konferencja organizowana jest w ramach działania „Nie-antropocentryczna podmiotowość kulturowa” w programie „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Uczelnia Badawcza” UW oraz Wydziału „Artes Liberales” UW.

Konferencja naukowa i książka poświęcone będą tematyce prezentowania i reprezentowania zwierząt na wystawach, w różnych instytucjach kultury, takich jak galerie i muzea (sztuki, etnograficzne, historyczne itd.), domy kultury i centra nauki. Przez analizy strategii ekspozycyjnych i narracji chcemy zwrócić uwagę, jak historycznie i dziś przedstawiane i konstruowane są w przestrzeni wystawy relacje między ludźmi i innymi zwierzętami, jakie stereotypy na temat tych relacji są powielane, jaka nowa wiedza wytwarzana, jak przełamywany jest tradycyjny dyskurs na temat nie-ludzkich zwierząt, w kierunku ujęcia nieantropocentrycznego.

Konferencja odbędzie się w dniach 18–19 listopada 2022 r. na Wydziale „Artes Liberales”. Monografia wydana zostanie w końcu 2023 roku pod red. dr Doroty Łagodzkiej i dr Magdaleny Wróblewskiej w ramach serii „Culture – Environment – Society: Humanities and beyond”, redagowanej przez dr hab. Joannę Godlewicz-Adamiec, prof. ucz., i dr. hab. Pawła Piszczatowskiego, w Publishing House: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Imprint of BRILL Deutschland.

Call for papers