Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW, historyk literatury, literaturoznawca. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy: Powieść środowiska i jej w przemiany polskiej XIX i XX wieku napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Z. Makowieckiego, a stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Legenda i lektura. O „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego (Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa Warszawa 2016). Zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim od 1 lipca 1999 r. Najpierw na Wydziale Polonistyki UW (Instytut Literatury Polskiej), następnie – od 1 października 2008 – w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, a obecnie na Wydziale „Artes Liberales”. W latach 2005-2013 związana z Kolegium MISH, gdzie w kadencji 2005-2008 pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a następnie w latach 2008-2013 funkcję dyrektora Kolegium.

Aktywnie uczestniczy w realizacji projektu naukowo-badawczego: „Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania” (NCN: 2012/06/A/HS2/00252). Grant realizowany w latach 2013-2018, pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Bujnickiego.

W latach 2012-2015 była jednym z głównych wykonawców w projekcie systemowym „Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce” (projekt systemowy współfinansowany Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany we współpracy z MNiSW pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Axera i prof. dra hab. Marka Wąsowicza).

Prowadzi zajęcia dydaktyczne poświęcone problematyce literatury i kultury 2 połowy XIX wieku i XX wieku oraz relacjom międzykulturowym uobecnionym w różnych tekstach kultury artystycznej.

Zainteresowania badawcze:
kultura i literatura polską i europejską 2 poł. XIX, obecność zagadnień tego okresu świadomości kulturowej i literackiej wieku XX i współczesności oraz relacje międzykulturowe zapisane w różnych tekstach kultury artystycznej.

Publikacje

Książki autorskie
Books not found
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content