Select Page

Ludzie

Biogram

Językoznawca polonista, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales”.

Ukończyła Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką tutorską prof. dr hab. Andrzeja Mencwela i dr. hab., prof. UW Wincentego Cesluka-Grajewskiego. Równolegle studiowała także w Collegium Invisibile pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Strzałeckiego i prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego. Studia doktoranckie w Kolegium MISH w zakresie językoznawstwa odbywała pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego. Doktorat na temat znaczeń metaforycznych obroniła z wyróżnieniem w 2003 r. W latach 2003-2009 pracowała jako adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW. Ponadto pracowała m.in. w Kolegium MISH jako asystent wicedyrektora Kolegium MISH (lata 1998-2003) oraz jako opiekun roku (lata 2004-2009). W latach 2006-2010 była kierownikiem programowym sesji bibliotekoznawczych w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej. Od 2003 r. nieprzerwanie związana z Olimpiadą Literatury i Języka Polskiego, od 2006 r. działa w Komitecie Głównym Olimpiady. Od 2010 r. jest rzeczoznawcą MEN-u w zakresie podręczników szkolnych. Od 2009 r. jest stałym członkiem komitetu organizacyjnego cyklicznej konferencji Glosa do Leksykografii. Jest członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Rady Naukowej „Studia Calisiensia” i Rady Nadzorczej Fundacji Języka Polskiego.

Ma za sobą kilka ważnych i ciekawych staży badawczych i dydaktycznych m.in. w Lwowskiej Naukowej Bibliotece Narodowej Ukrainy im. W. Stefanyka, Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie, Uniwersytecie J. Gutenberga FASK w Germersheim, Uniwersytecie Sztokholmskim, Uniwersytecie w Sheffield, stypendiowanych przez macierzysty Uniwersytet, Uniwersytet J. Gutenberga w Moguncji oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W latach 2005-2012 kierowała Laboratorium Leksykograficznym ks. Alojzego Osińskiego, w ramach którego prowadziła grant dotyczący edycji dziewiętnastowiecznych rękopiśmiennych „Bogactw mowy polskiej”. Jest członkiem zespołu pracującego nad „Internetowym słownikiem poprawnej polszczyzny”. Pełni funkcję opiekuna merytorycznego stypendystów ze Wschodu zajmujących się badaniami językowymi.

Zainteresowania naukowe:
Interesuje się leksykografią, kulturą języka polskiego i rozwojem polskiej myśli normatywnej, jak również leksykologią, semantyką, syntagmatyką. Zajmuje się także działalnością popularyzatorską, gości w audycjach radiowych Polskiego Radia i rozgłośni prywatnych, parę lat prowadziła w „Poradniku Językowym” rubrykę „Objaśnienia wyrazów i zwrotów” pisując felietony, prowadziła Poradnię Językową Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania pozanaukowe:
Powszedniość, relacje międzyludzkie, zakątki świderskie.

Nagrody i wyróżnienia:
2007
stypendium naukowe JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego;
2005
stypendium naukowe JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego;
2004
okolicznościowa nagroda JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego;
2003
rekomendacja Rady Języka Polskiego przyznana Uczniowskiemu słownikowi języka polskiego;
2001–2002
Stypendium Krajowe dla Młodych Naukowców przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Publikacje

Książki autorskie
Prace zbiorowe
Wybrane artykuły naukowe
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content