Kulas Piotr

Sprawdź dyżur Biogram Profesor uczelni na Wydziale „Artes Liberales”. Doktor habilitowany nauk społecznych, socjolog i historyk idei. Opublikował m.in. Inteligenckość zaprzeczona. Etos i tożsamość młodych inteligenckich elit (Warszawa 2017); Rozmowy o inteligencji, (Warszawa 2016); Turniej Garbusów. Problematyka tożsamości w twórczości Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza (Katowice 2009). Wspólnie z Pawłem Śpiewakiem zredagował m.in. książkę Od inteligencji do postinteligencji. Wątpliwa hegemonia (2018) oraz Postinteligencja. Współczesne formy manifestacji inteligencji oraz inteligenckości, „Kultura Współczesna” 2015 (numer monograficzny). Publikował m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Przeglądzie Socjologicznym”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Przeglądzie Politycznym”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Opcjach”, Miesięczniku „Znak”. Współredaktor kilku książek o demokracji i społeczeństwie obywatelskim. W 2010 roku otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Nauki za wyróżnioną...

więcej