Rada Wydziału „Artes Liberales” UW powołała nową jednostkę badawczą #Elitylab UW. Laboratorium Analiz Transformacji Elit i Inteligencji.

Podstawowym celem badawczym Laboratorium jest analiza elit oraz tworzenie architektury badawczej umożliwiającej tę działalność na profesjonalnym poziomie studiów zaawansowanych. Przedmiotem badań są elity oraz ich przekształcenia w nowoczesnym świecie. Badania prowadzone w ramach laboratorium dotyczą zarówno współczesnych elit, jak i perspektywy historyczno-społecznej wyłaniania się, tworzenia oraz transformacji elit. Pracami #Elitylab UW kieruje dr hab. Piotr Kulas.

Więcej informacji → na stronie Laboratorium.