W 2015 roku nakładem Narodowego Centrum Kultury w serii „Biblioteka Katyńska” ukazały się Zapiski z Kozielska… autorstwa Andrzeja Riegera w opracowaniu prof. Janusza A. Riegera. Obecnie publikacja znajduje się w wolnym dostępie.

Zapiski z Kozielska… zawierają notatki z pobytu w obozie jenieckim w dawnym monasterze w Kozielsku pomiędzy Kaługą a Orłem. Autor skrupulatnie opisuje warunki bytowe, wyżywienie, nastroje, odczyty, wspólne lektury, gry – jak bridge czy szachy, samokształcenie – niemiecki, angielski, wyczekiwanie na transport do kraju lub do państw neutralnych. Zapiski z samego Kozielska poprzedza opis ewakuacji z Cieszyna, daremne poszukiwanie punktu zapasowego pułku, aresztowanie w Ostrogu, pobyt w obozie przejściowym w Kozielszczyźnie na południowy wschód od Kijowa. Zachowało się jedynie 20 notatek jeńców, prezentowane tu są jednymi z najobszerniejszych i najbardziej treściwych.

Autor, urodzony w 1906 r. w Witkowicach na Zaolziu jako syn inż. Romana Riegera i Wandy z Michejdów był prawnikiem, pracował w prokuraturze w Katowicach, od jesieni 1938 r. w Spółce Górniczo-Hutniczej w Cieszynie. Był podporucznikiem rezerwy w zmechanizowanym już 24 Pułku Ułanów, ostatnie ćwiczenia odbył w 1939 r.

Wydanie Zapisek zostało opatrzone informacjami o Autorze i jego rodzinie, zdjęciami i kopiami dokumentów, mapami trasy z Cieszyna do Ostroga i transportów w Związku Sowieckim.