RESILIENCE, powstająca międzynarodowa infrastruktura badawcza dla studiów nad religią, uruchomiła specjalistyczną wyszukiwarkę naukową – ReIReSearch. Na początku grudnia bieżącego roku odbędzie się darmowe szkolenie z obsługi tego narzędzia skierowane zarówno do użytkowników-badaczy, jak i do instytucji pragnących powiązać swoje zasoby (np. zbiory archiwalne) z wyszukiwarką w celu zwiększenia ich widoczności i dostępności.

LINK DO STRONY SZKOLENIA: https://www.resilience-ri.eu/news/what-can-reiresearch-do-for-you

Czym jest ReIReSearch?

ReIReSearch to platforma internetowa umożliwiająca przeglądanie i przeszukiwanie szeregu zasobów cyfrowych, takich jak bazy danych. Dzięki ReIReSearch użytkownicy nie  muszą już korzystać osobno z wyszukiwarek oferowanych przez instytucje administrujące poszczególnymi zasobami, lecz mogą prowadzić kwerendy w ujednolicony sposób i w jednym miejscu.

ReIReSearch stanowi część katalogu usług, które są lub będą oferowane w ramach infrastruktury RESILIENCE. Więcej na temat RESILIENCE można przeczytać na oficjalnej stronie (https://www.resilience-ri.eu/) oraz w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/resilienceRI).

Kto i jak skorzysta na szkoleniu?

Grudniowe szkolenie jest skierowane przede wszystkim do przyszłych użytkowników platformy ReIReSearch oraz infrastruktury RESILIENCE, czyli badaczy zjawiska religijności (religioznawców, socjologów, kulturoznawców, antropologów, historyków, itp.) oraz pracowników instytucji posiadających zasoby umożliwiające takie badania (archiwa, biblioteki, muzea itp.).

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasoby obecnie dostępne na platformie ReIReSearch oraz plany na przyszłość, nauczą się korzystać ze specjalistycznej wyszukiwarki podczas prowadzenia własnych badań, a także dowiedzą się jak zwiększyć widoczność i dostępność swoich zasobów za pośrednictwem infrastruktury RESILIENCE.

Kiedy i gdzie dołączyć?

Właściwe szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2023 roku w godz. 15:00–16:45.

Jednak wcześniej uczestnicy powinni zapoznać się materiałami przygotowawczymi rozsyłanymi do zarejestrowanych osób jeszcze w listopadzie. Formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj: https://www.resilience-ri.eu/registration/

Pełna wersja opisu szkolenia (po angielsku): https://www.resilience-ri.eu/news/what-can-reiresearch-do-for-you

O RESILIENCE

RESILIENCE jest unikatową inicjatywą zmierzającą do stworzenia interdyscyplinarnej i inspirującej infrastruktury wspierającej badania nad szeroko pojętym zjawiskiem religijności. Jej rdzeń stanowić będzie platforma, częściowo już uruchomiona, która zapewni łatwy dostęp do stopniowo udoskonalanego i poszerzanego katalogu narzędzi oraz zasobów kluczowych dla prowadzenia pogłębionych i opartych o dane studiów nad religijnością z perspektyw synchronicznej i diachronicznej.

Forum ESFRI uwzględniło RESILIENCE swojej mapie drogowej („2021 Roadmap”). Oznacza to, że RESILIENCE stało się już częścią strategicznego planu Unii Europejskiej zmierzającego do ustanowienia infrastruktur badawczych obsługujących kluczowe obszary badań naukowych.

Obecna faza budowy infrastruktury RESILIENCE (przygotowawcza, „Preparatory Phase”) zaplanowana została na lata 2022–2026 i jest finansowana ze środków Unii Europejskiej, grant nr 101079792.

Osoba kontaktowa reprezentująca RESILIENCE w Polsce
Dr Michał Choptiany, Uniwersytet Warszawski
michal.choptiany@al.uw.edu.pl