W ramach projektu Engaged Humanities (Humanistyka Zaangażowana w Europie: budowanie potencjału dla partycypacyjnych badań dziedzictwa językowo-kulturowego) organizujemy konkurs fotograficzno-filmowy pt. My language. My culture. Temat prac dotyczyć ma języków mniejszościowych, niestandardowych odmian języka oraz związanych z nimi kultur. Może wziąć w nim udział każdy, w dowolnym wieku. Zdjęcie (w jednej z trzech kaltegorii) lub 60-sekundowy film mogą być wykonane telefonem, tabletem lub profesjonalnym sprzętem. Termin nadsyłania prac drogą elektroniczną mija 1 października 2018 r. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz publikacja wyróżnionych prac na stronach internetowych projektu.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu: http://engagedhumanities.al.uw.edu.pl/eng/my-language-my-culture
Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/2239460016081277/?event_time_id=2239460029414609