Select Page

Ludzie

Biogram

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, dokor habilitowany teologii w dyscyplinie filozofia religii (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), doktor teologii w zakresie teologii systematycznej (Ludwig-Maximilians-Universität München), doktor filozofii (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Invited Honorary Professor in Philosophy, Universidade de Coimbra, Professor of Philosophy, External Member of the Institute of Philosophy, Universität Augsburg, Visiting Professor, Interdisciplinary Studies, University of British Columbia, Vancouver, President of the International Institute for Hermeneutics (IIH) i Agora Hermeneutica oraz Professor honoris causa IIH.

Wierciński jest Redaktorem Naczelnym (Editor-In-Chief) Analecta Hermeneutica, Roczników IIH, Redaktorem Naczelnym serii, International Studies in Hermeneutics and Phenomenology, LIT Verlag oraz Redaktorem Naczelnym serii, Hermeneutics in Enactment: International Research in Hermeneutics and Phenomenology, Brill.

W swojej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej Wierciński zwraca szczególną uwagę na dialog pomiędzy filozofią, edukacją, teologią, studiami nad religią i literaturą porównawczą, prawem, medycyną i architekturą. Skoro żyjemy w wieku interpretacji, rozszerzenie międzydyscyplinarnej współpracy na pozostałe nauki humanistyczne, społeczne, a także przyrodnicze jest wyzwaniem dla naukowca, dla którego hermeneutyka nie tylko jako sztuka interpretacji, ale jako sztuka bycia w świecie pozwala w dużej mierze przełamywać podziały istniejące pomiędzy uniwersyteckimi wydziałami, dyscyplinami, kulturami, językami i tradycjami religijnymi. Tak ujęta hermeneutyka promuje również interpretacyjne podejście do fenomenu edukacji i procesów edukacyjnych. Rozumienie hermeneutyki jako doświadczenia edukacyjnego odsłania nowe możliwości reinterpretacji hermeneutyki i jej potencjalnego wpływu na edukację. Hermeneutyka jako sztuka życia przekonująco pokazuje, że nie ma prawdziwej rozbieżności między teorią a praktyką edukacji i wychowania. Dla starożytnych Greków tworzenie, ποίησις było powoływaniem czegoś do istnienia. Edukacja to sztuka prowadzenia (educere) i jako taka należy do całości ludzkiego doświadczenia. Stąd παιδαγωγός to ten, który prowadzi. Tak rozumiana edukacja obejmuje znacznie więcej niż tylko sposób formowania i uczenia (educare). Dotyczy wspierania holistycznego rozwoju człowieka i zachęca do samorozwoju, kreatywności i integralności osoby. Wychowanie powiązane z hermeneutycznie ujętą edukacją jest sposobem poszukiwania samodzielnego rozumienia i pozwala na nowo odkryć własną wyjątkową potencjalność. Rewizja własnych przekonań, przedsądów i przyzwyczajeń otwiera perspektywę ciągłego poszukiwania sensu, który nieustannie wymyka się wszelkim próbom jego zawłaszczenia.

Publikacje naukowe Wiercińskiego dotyczą zagadnień filozoficznych, edukacyjnych, teologicznych, literackich i mediewistycznych. Przełamywanie granic między dyscyplinami otwiera drogę do hermeneutycznych podstaw ludzkiego myślenia. Przez wiele lat w centrum zainteresowań Wiercińskiego była hermeneutyczna odnowa metafizyki średniowiecznej, szczególnie po-Heidegerowska rehabilitacja Akwinaty.

W interpretacji Wiercińskiego existentia hermeneutica, egzystencja hermeneutyczna jest egzystencją fronetyczną mającą na celu pielęgnowanie mądrości praktycznej (φρόνησις) w ludzkim życiu: pochodzi z życia, wpływa na życie i przekształca życie. Rozumienie tego, co dzieje się w życiu domaga się docierania do prawdy hermeneutycznej, która jest prawdą rozumienia, odkrywającą świat, w którym żyjemy. Doświadczenie prawdy hermeneutycznej wymaga osobistego zaangażowania i egzystencjalnej odpowiedzi, a przez to wyraża hermeneutyczny moralny imperatyw. Ponieważ rozumienie jest zastosowaniem (Anwendung) tego, co się rozumie w odniesieniu do tego, co domaga się rozumienia, fenomen rozumienia dotyczy całego ludzkiego życia w jego radykalnej otwartości na siebie, na Drugiego i na świat. Hermeneutyka jako filozofia praktyczna motywuje człowieka do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty, które jest naszym nieodłącznym i niezbywalnym prawem i moralnym imperatywem.

Szczegółowy biogram i informacje o bieżących projektach badawczych, zajęciach dydaktycznych oraz aktualnych wydarzeniach na stronie https://www.iihermeneutics.org.

 

Publikacje

Monografie autorskie
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content