Select Page

Ludzie

Biogram

Socjolożka, badaczka, ekspertka trzeciego sektora, działaczka społeczna. Absolwentka studiów magisterskich na wydziale Socjologii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz programu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych we Lwowie. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe obejmują strategie integracyjne imigrantów z Ukrainy w Polsce, stres akulturacyjny i dobrostan imigrantów. W ramach działalności społecznej Tetyana Lewińska jest związana z Ukraińskim Domem w Warszawie, aktywnie współpracuje ze szkołami, instytucjami kultury, organizacjami trzeciego sektora w zakresie realizacji programów wsparcia integracji imigrantów z Ukrainy w Polsce, wielokulturowości, promocji tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. Na wydziale „Artes Liberales” UW jest sekretarzem polsko-ukraińskiego projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” (Fazy I-III).
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content