Select Page

Ludzie

Biogram

Doktor habilitowany, kulturoznawca i archeolog klasyczny, adiunkt na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zespołu Ośrodka Multimodalnych Badań Edukacyjnych i Kulturowych UJ. W latach 2015-2021 sekretarz Pracowni Multimodalnych Strategii Edukacyjnych WP UJ. W 2017 r. koordynator dyscyplin w Narodowym Centrum Nauki. Od 2016 r. członek Komitetu Redakcyjnego Serii Figurae Wydawnictwa UJ. W roku 2022 Visiting Senior Associate Member w American School of Classical Studies at Athens (ASCSA) oraz członek British School at Athens – An Institute for Advanced Research (full membership). Od 2022 roku także członek Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. Inicjator i koordynator platformy Heritage_lab oraz współtwórca platformy Polonistyczny_MindTech.

Zajmuje się badaniami komparatystycznymi i kulturoznawczymi w zakresie problematyki przestrzenności, wizualności oraz ikoniczności w kulturach przedfilozoficznych, powiązaniami między ponowoczesnością a archaicznością, recepcją wątków antycznych w kulturze nowożytnej, jak również nowymi technologiami i rolą heritage sites w edukacji. Brał udział w badaniach grantowych finansowanych przez The Leventis Foundation, ID UJ, NCN, MNiSW oraz NCBiR prowadzonych w Wielkiej Brytanii, Grecji i na Cyprze w takich instytucjach jak The Warburg Institute, The Knossos Research Center, BSA, ASCSA, PIAA, Cyprus American Archaeological Research Institute. Stypendysta m.in. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze, Rządu Republiki Grecji, Fundacji Lanckorońskich. Publikował m.in. w Kontekstach, Tekstach Drugich, Études et Travaux, Rocznikach Humanistycznych, Przeglądzie Religioznawczym oraz tomach zbiorowych. Laureat nagrody JM Rektora UJ (2021 r.). Obecnie przygotowuje monografię dotycząca percepcji przestrzeni i modeli sensomotorycznych w kulturach archaicznych oraz – jako współredaktor – tom zbiorowy Technopaideia. Zaawansowane technologie w edukacji humanistycznej (WUJ, Seria Narracje w edukacji).

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content