Select Page

Studia

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Halszki Witkowskiej

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 14 listopada  2019 roku o godz. 12.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Halszki Witkowskiej

Tytuł rozprawy:

Samobójstwo w kulturze dzisiejszej.
Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy

Promotor

Prof. dr hab. Zbigniew Kloch
Wydział „Artes Liberales”

Recenzenci

Prof. dr hab. Barbara Bokus
Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Adam Czabański
Profesor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Doroty Łagodzkiej

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 14 listopada  2019 roku o godz. 14.15
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Doroty Łagodzkiej

Tytuł rozprawy:

Zwierzę jako uczestnik i materiał sztuki.
Relacje między artystami a zwierzętami od połowy XX w. do dziś

Promotor

Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Wydział „Artes Liberales”

Recenzenci

Prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
Uniwersytet Warszawski

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Michała Otorowskiego

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 7 listopada  2019 roku o godz. 14.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Michała Otorowskiego

Tytuł rozprawy:

Teozofia polityczna Jana Potockiego.
Studia egzegetyczne nad „Rękopisem znalezionym w Saragossie”

Promotor

Dr hab. Piotr Nowak
Uniwersytet w Białymstoku

Recenzenci

Dr hab. Filip Mazurkiewicz
Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Marian Skrzypek
Instytut Filozofii i Socjologii
Polska Akademia Nauk

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny Chilińskiej

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 7 listopada  2019 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Mileny Chilińskiej

Tytuł rozprawy:

Topografia wyobraźni anhellicznej.
Modernistyczna recepcja „Anhellego” Juliusza Słowackiego

Promotorka

Prof. dr hab. Maria Kalinowska
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Promotorka pomocnicza

Dr Katarzyna Nowakowska-Sito

Recenzenci

Dr hab.  Magdalena Bizior-Dombrowska
Profesor Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Arkadiusz Bałgajewski
Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Bielak

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 4 lipca  2019 roku o godz. 9.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Alicji Bielak.

Tytuł rozprawy:

„Plęsy Anjołów” Marcina Hińczy – edycja krytyczna

Promotor

Prof. dr hab. Paweł Stępień
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

Dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
Profesor Instytutu Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Stobieckiej

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 4 lipca  2019 roku o godz. 12.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Moniki Stobieckiej.

Tytuł rozprawy:

Natura artefaktu, kultura eksponatu.
Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum

Promotorki

Prof. dr hab. Ewa Domańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci

Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr hab. Anna Ziębińska-Witek,
Profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Galiny Dondukovej

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 9.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Galiny Dondukovej.

Tytuł rozprawy:

The Settled Sorrow of Saddle:
the Buryat Ethnic Identity in the Poetry of Bair Dugarov.

Promotorka

Prof dr hab. Ewa Łukaszyk 

Recenzenci

Dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska
Profesor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
niwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Adam Nobis
Profesor Instytutu Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bato Dondukova

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Bato Dondukova.

Tytuł rozprawy:

The Struggle for “Trueness” of Buddhism: Internet as a Space of
Dialogues and Conflicts in Buddhist Communities of Russia.

Promotorka

Prof dr hab. Ewa Łukaszyk 

Recenzenci

Dr hab. Anna Horolets
Profesor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Adam Nobis
Profesor Instytutu Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Darii Burnashevej

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 13.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Darii Burnashevej.

Tytuł rozprawy:

Arctic identity: global, national
and local processes of construction and transformation.

Promotorka

Prof. dr Uliana Vinikurova
The Arctic Institute of Art and Culture

Promotor pomocniczy

Dr Albert Jawłowski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci

Prof. Marjorie Mandelstam Balzer
Georgetown University

Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
Colegium Civitas

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Chromika

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Bartłomieja Chromika.

Tytuł rozprawy:

Mikro- i makroideologie językowe.
Przykład języka wilamowskiego

Promotorzy

Dr hab. Justyna Olko
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Tomasz Wicherkiewicz
Profesor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska
Profesor Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Helena Duć-Fajfer
Profesor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet Jagielloński

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Zawiszy

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 14.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Rafała Zawiszy.

Tytuł rozprawy:

Cryptotheological defence of the secular.
Hannah Arendt’s anthropology and the secularisation thesis

Promotorzy

Prof. dr hab. Ewa Łukaszyk

Dr hab. Tomasz Majewski
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzenci

Dr hab. Agata Bielik-Robson
Profesor Instytutu Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Karol Tarnowski
Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Janion

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Ludmiły Janion.

Tytuł rozprawy:

Odmienność płciowa w Polsce czasów transformacji:
kulturoznawcza analiza dyskursu

Promotor

Dr hab. Agnieszka Graff-Osser
Instytut Ameryk i Europy
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci

Dr hab. Tomasz Basiuk
Ośrodek Studiów Amerykańskich
Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dorota Hall
Instytut Filozofii i Socjologii
Polska Akademia Nauk

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Grudy

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 10.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 w sali nr 9 odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Szymona Grudy

Tytuł rozprawy:

Language and Culture Contact Phenomena
in the Ayer Vocabulario trilingüe

Promotor

Dr hab. Justyna Olko
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Kopromotor

Prof. Dr Eva Bravo Garcia
Uniwersytet w Sewilli

Recenzenci

Dr hab. Ewa Stala
profesor Instytutu Filologii Romańskiej
Uniwersytet Jagielloński

Prof. Michel Launey
Université Paris Diderot – Paris VII

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW – https://depotuw.ceon.pl/, oraz w Sekretariacie Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” (ul. Dobra 72).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Granickiej

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 13.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Katarzyny Granickiej

Tytuł rozprawy:

Confronting Cultural Difference.
The 1548 Doctrina as a vehicle for contact-induced change
in Nahua language and culture

Promotor

Dr hab. Justyna Olko
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy

Dr Julia Madajczak
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci

Dr hab. Katarzyna Mikulska
profesor Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Wydziału Neofilologii UW

Prof. dr Gordon Whittaker
profesor Wydziału Filologii Romańskiej
Georg-August Universität w Göttingen

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW – https://depotuw.ceon.pl/,  na stronie Archiwum Prac Dyplomowych – https://apd.uw.edu.pl/ oraz w Sekretariacie Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” (ul. Dobra 72).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Kunney Takasaevej

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 19 października 2017 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Kunney Takasaevej.

Tytuł rozprawy:

Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego w kontekście
przemian świadomości narodowej Sacha (Jakutów).

Promotor

Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek  
Collegium Civitas

Recenzenci

Dr hab. Grażyna Kubica-Heller
Profesor Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Roch Sulina
Profesor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z siedzibą w Warszawie

Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/),  na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.uw.edu.pl/) oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Marty Usiekniewicz

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 12 października 2017 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Marty Usiekniewicz.

Tytuł rozprawy:

The Eating Detective:
Food and Masculinity in Twentieth Century Crime Fiction.

Promotor

Promotor pomocniczy

Dr hab. Mariusz Czubaj 
profesor SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego z siedzibą w Warszawie

Dr Karolina Krasuska
Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci

Dr hab. Paweł Frelik
Profesor Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Paweł Sikora
Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/), na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.uw.edu.pl/) oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ilony Szewczyk

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 14.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Ilony Szewczyk.

Tytuł rozprawy:

Od mitu do metamorfozy.
Świat przyrody i świat widowiska w „Przemianach” Owidiusza.

Promotor

Dr hab. Robert A. Sucharski  
Profesor Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci

Dr hab. Ewa Skwara
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Antoni Bobrowski  
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/),  na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.uw.edu.pl/) oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mackenzie

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 6 kwietnia 2017 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Doroty Mackenzie

Tytuł rozprawy:

An Artist or a Philistine? Fryderyk Chopin in his own Eyes
and in the Eyes of his Contemporaries in the Perspective of Performance Studies.

Promotor

Dr hab. Tadeusz Cegielski  
Profesor Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci

Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
Profesor Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Tomasz Kubikowski  
profesor Akademii Teatralnej w Warszawie

Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/),  na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.uw.edu.pl/) oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Matyldy Urjasz-Raczko

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 15 grudnia 2016 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Matyldy Urjasz-Raczko

Tytuł rozprawy:
Rzeczpospolita wyobrażona dyplomacji Filipa II.
Studium spotkania kultur politycznych.

Promotor

Prof. dr hab. Jan Kieniewicz
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci

Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
Instytut Badań Literackich
Polska Akademia Nauk

Dr hab. Ryszard Skowron
profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/),  na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.uw.edu.pl/) oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69.

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content