Informujemy o dodatkowym terminie naboru do programu stypendialnego NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej).

Termin składania wniosków: 15 listopada 2019 r. Czas rozpoczęcia stażu: 1 grudnia 2019 r.

Stypendia przeznaczone są dla młodych, zdolnych osób z krajów Europy Wschodniej (spoza Unii Europejskiej), w szczególności Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz innych krajów z listy krajów-biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, związanych z instytucją edukacyjną u siebie w kraju, aktywnych w szeroko rozumianych dyscyplinach humanistycznych i/lub społecznych.