Zarząd Samorządu Studentów
Wydziału „Artes Liberales”

samorzad@al.uw.edu.pl

/zss.waluw

Karol Popow

Przewodniczący samorządu
karol.popow@gmail.com

Igor Szoplik

Wiceprzewodniczący
igorszoplik0@gmail.com

Karolina Sobieszek

Pełnomocnik ds. promocji i informacji
karolina.sobieszek@student.uw.edu.pl

Weronika Pęter

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej
w.peter@student.uw.edu.pl

Minerwa Edyta Wdzięczkowska

Pełnomocnik ds. finansów e.wdzieczkowska@student.uw.edu.pl