Rada Samorządu Studentów
Wydziału „Artes Liberales”

samorzad@al.uw.edu.pl

/rss.waluw

/rss_wal_uw

Irena Gostkiewicz

Przewodnicząca; poseł Parlamentu Studentów UW
i.gostkiewicz@student.uw.edu.pl
tel: 512 440 032

Maksymilian Barcik

Wiceprzewodniczący; pełnomocnik prawny
m.barcik@student.uw.edu.pl

Zuzanna Brożek

Wiceprzewodnicząca; koordynatorka kierunku antropozoologia
z.brozek@student.uw.edu.pl

Justyna Kot

Pełnomocniczka finansowa
ja.kot3@student.uw.edu.pl

Marta Karpowicz

Koordynatorka kierunku antropozoologia
ma.karpowicz@student.uw.edu.pl