Zarząd Samorządu Studentów
Wydziału „Artes Liberales”

samorzad@al.uw.edu.pl

/zss.waluw

/zss.waluw

Karol Popow

Przewodniczący Zarządu
karol.popow@gmail.com

Minerwa Wdzięczkowska

Wiceprzewodnicząca Zarządu
Pełnomocnik ds. finansowych
m.wdzieczkowska@student.uw.edu.pl

Irena Gostkiewicz

Pełnomocnik ds. PR i Marketingu
i.gostkiewicz@student.uw.edu.pl

Maksymilian Barcik

Pełnomocnik Prawny
maks@barcik.pl

Zuzanna Brożek

Koordynator kierunku antropozoologia
z.brozek@student.uw.edu.pl