Rada Samorządu Studentów
Wydziału „Artes Liberales”

samorzad@al.uw.edu.pl
/rss.waluw
/rss_wal_uw

Marta Karpowicz

przewodnicząca
ma.karpowicz@student.uw.edu.pl

Marika Kwiatkowska

pełnomocnik finansowy
me.kwiatkows@student.uw.edu.pl

Julia Lubelska

koordynatorka ds. kierunku filologia nowogrecka
ja.lubelska@student.uw.edu.pl

Katarzyna Mendes

koordynatorka ds. kierunku antropozoologia
k.mandes@student.uw.edu.pl

Patrycja Karwowska

wiceprzewodnicząca
p.karwowska4@student.uw.edu.pl