Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 15 grudnia 2016 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Matyldy Urjasz-Raczko

Tytuł rozprawy:
Rzeczpospolita wyobrażona dyplomacji Filipa II.
Studium spotkania kultur politycznych.

Promotor

Prof. dr hab. Jan Kieniewicz
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci

Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
Instytut Badań Literackich
Polska Akademia Nauk

Dr hab. Ryszard Skowron
profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/),  na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.uw.edu.pl/) oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69.