Od października 2017 roku do końca 2019 roku Wydział „Artes Liberales” UW bierze udział w pilotażowym projekcie „Innohuman”. Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest doprowadzenie do powstania kilkudziesięciu w skali uniwersytetu (kilku w skali wydziału) dyplomowych prac aplikacyjnych, to jest takich, które powstają w porozumieniu z tzw. interesariuszem zewnętrznym: firmą, instytucją publiczną lub organizacją pozarządową (NGO). Praca powstaje w regularnym trybie, ale jej wyniki lub ustalenia mogą być w przyszłości użyte przez zamawiającego partnera. W projekcie bierze udział sześć wydziałów UW, koordynowanych przez uniwersyteckie Biuro Karier. Animatorem współpracy z ramienia projektu na wydziale jest dr Przemysław Kordos.

Więcej informacji: www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl.