W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zaproszeni są: studenci studiów I i II stopnia, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry oraz promotorzy gotowi wspierać studentów w przygotowaniu pracy aplikacyjnej.

Projekt realizuje 6 wydziałów UW:

  1. Wydział „Artes Liberales”,
  2. Wydział Filozofii i Socjologii,
  3. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
  4. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
  5. Wydział Polonistyki,
  6. Wydział Psychologii.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Animatorem współpracy z ramienia projektu na wydziale jest dr Przemysław Kordos.

Więcej informacji na stronie www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl.