O PROJEKCIE
W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych przy wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie są zaproszeni:

 • studenci, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry,
 • promotorzy gotowi wspierać studentów w przygotowaniu pracy aplikacyjnej,
 • firmy, instytucje i NGO zainteresowane pozyskaniem rozwiązań dla wyzwań, z jakimi mierzą się w swojej działalności.

Projekt realizuje 6 wydziałów UW:

 • Wydział „Artes Liberales”,
 • Wydział Filozofii i Socjologii,
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
 • Wydział Polonistyki,
 • Wydział Psychologii.

Animatorem współpracy na wydziale jest dr Przemysław Kordos, Prodziekan ds. studenckich (pkordos@al.uw.edu.pl). Zainteresowanych zapraszamy też na stronę www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl lub do kontaktu z Biurem Karier UW i koordynatorem projektu: innohuman@adm.uw.edu.pl

JAKIE WSPARCIE ZAPEWNIAMY STUDENTOM?
Biorąc udział w projekcie, studenci mają możliwość:

 • napisania pracy dyplomowej razem z firmą, instytucją publiczną lub NGO, przy dodatkowym wsparciu w formie tutoringu ze strony promotora: szczegóły w przewodniku po aplikacyjnych pracach dyplomowych;
 • udziału w warsztatach „Akademia dyplomanta”: dzięki nim wypracują narzędzia świadomego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach. Szczegóły: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/akademia-dyplomanta/ ;
 • uzyskania stypendium: jeśli student podpisał umowę na realizację aplikacyjnej pracy dyplomowej, może przystąpić do konkursu stypendialnego. Licencjaci mogą otrzymać 2000 zł, a magistrzy – 3000 zł!

PROMOTOR APLIKACYJNEJ PRACY DYPLOMOWEJ
Promotor przyjmuje w projekcie rolę tutora aplikacyjnej pracy dyplomowe.

Tutor aplikacyjnej pracy dyplomowej ma możliwość:

 • udziału w warsztatach z zakresu tutoringu, miękkich metod dydaktycznych, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UW i ochrony własności intelektualnej – odbędą się już w dn. 8-9 listopada 2018; Szczegóły na: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/warsztaty-doskonalace-dla-tutorow/
 • konsultacji z Zespołem Projektu: Ekspertami ds. własności intelektualnej, Brokerami usług badawczych oraz Ekspertem ds. jakości kształcenia praktycznego;
 • udziału w wydarzeniach networkingowych;
 • uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w ramach projektu.

PARTNERZY APLIKACYJNYCH PRAC DYPLOMOWYCH
Partnerem aplikacyjnej pracy dyplomowej może być firma, NGO lub instytucja publiczna. Partner otrzymuje naukowe opracowanie tematu, którego wyniki może wdrożyć do prowadzonej działalności. Tematy mogą mieć różnorodny zakres – np. komunikacja, badania społeczne, szkolenia i rozwój zawodowy lub diagnoza sytuacji we wskazanym obszarze społeczno-gospodarczym. Tematy powinny być odpowiedzią na realne potrzeby Partnera – organizacji, instytucji lub przedsiębiorstwa i zawierać się w temacie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez Wydział, by praca mogła zostać obroniona.