Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy) zaprasza  na siódme spotkanie w ramach cyklu „Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne” pt. „O samobójstwie”, które odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00 w BUW (sala widowiskowa na poziomie -1).

Będzie to rozmowa wokół książki Halszki Witkowskiej pt. „Życie mimo wszystko. Rozmowy o samobójstwie” (Wydawnictwo „Prószyński i S-ka”, Warszawa 2022) z udziałem autorki i Katarzyny Stankiewicz – kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Spotkanie poprowadzi Szymon Falaciński.

„Pre/teksty”

„Pre/teksty” to autorski cykl interwencyjnych spotkań-debat na granicy literatury i nauki, podejmujący ważne dla środowiska akademickiego zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumianego obszaru uzależnień i wykluczenia społecznego, a zarazem wskazujący na możliwe formy pomocy, jakie oferuje wspólnota uniwersytecka.

Nazywamy te spotkania biblioterapeutycznymi, ponieważ rozmawiamy o ważnych tematach – takich jak depresja, neuroróżnorodność, uzależnienia (alkohol, narkotyki, seks, media), zaburzenia odżywiania, transpłciowość – za pomocą literatury. W spotkaniach biorą udział autorki i autorzy książek oraz badacze i eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. z dziedziny psychologii (w tym psychoterapii, biblioterapii), socjologii, seksuologii, suicydologii.

Uczestnicy

Halszka Witkowska – doktor, suicydolog, Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Wykładowca na Wydziale „Artes Liberales” UW, kierownik projektu Życie warte jest rozmowy. Pomysłodawczyni i koordynatorka pierwszej w Polsce platformy edukacyjno-pomocowej dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich www.zwjr.pl Prace na rzecz łamania społecznego tabu wokół problemu samobójstwa oraz podniesienia świadomości społecznej w tym obszarze rozpoczęła przy okazji pierwszej w Polsce kampanii społecznej dotyczącej zachowań samobójczych we wszystkich grupach wiekowych, której była pomysłodawcą i koordynatorem. Jest również kierownikiem Interdyscyplinarnego Zespołu Profilaktyki Zachowań Samobójczych powstałego przy platformie www.zwjr.pl
Dysertację obroniła z wyróżnieniem w 2019 r. na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką książek „Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy” oraz wydanej w 2022 r. „Życie mimo wszystko. Rozmowy o samobójstwie”, a także współredaktorką monografii zbiorowej „Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze” i „Nikt nie chce umierać. Autodestrukcja w perspektywie kulturowej”, oraz „Poradnika dla moderatorów i administratorów serwisów internetowych”, a także poradnika „Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole” oraz poradnik „Samouszkodzenia – zrozumieć aby zapobiec”. Od 2016 r. na Wydziale „Artes Liberales” prowadzi zajęcia dotyczące suicydologii. W 2018 r. uzyskała certyfikat suicydologa. Jest członkiem Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Uczestniczyła w międzynarodowym grancie E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe w programie ERASMUS+. Ma na swoim koncie szereg publikacji naukowych z zakresu suicydologii, a także liczne wystąpienia na konferencjach oraz w mediach.

Katarzyna Stankiewicz – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w publicznych placówkach ochrony zdrowia i psychiatrii środowiskowej. Była nauczycielem akademickim II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym.

Szymon Falaciński – dziennikarz, wielokrotnie współpracujący z Newsweek Polska, współautor „Życie mimo wszystko. Rozmowy o samobójstwie”, przez wiele lat harcmistrz, mentor w Akademia Tutorial College w Warszawie, wiele lat związany z przemysłem filmowym i teatralnym. Obecnie ponownie student UW, na Wydziale „Artes Liberales”.

Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy)

Wsparcie merytoryczne: Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Centrum Pomocy Psychologicznej UW

Wsparcie promocyjne:
Jednostki UW: Ombudsman, Centrum Pomocy Psychologicznej, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Biuro Promocji, Koordynator ds. Artystycznych, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Samorząd Studentów, Wydział Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Socjologii, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Centrum Współpracy i Dialogu, Uniwerek TV, Wydział „Artes Liberales”

Jednostki spoza UW: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Wydawnictwo „Prószyński i S-ka”, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, EBIB-Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Patronaty medialne: Radio Kampus, Forum Akademickie

Nagranie spotkania: Uniwerek.TV